Certyfikat TR (Regulamin Techniczny)
Certyfikat TR (Regulamin Techniczny)  
 
 
O FIRMIE Certyfikacja GOST-R GOST czy jest konieczny
dla mojego produktu ?

Certyfikacja w Rosji
Pytania i Odpowiedzi

KONTAKT
 
Certyfikat TR (Regulamin Techniczny) Certyfikacja w Rosji Certyfikacja GOST-TR
Rosja certyfikat
Zakład Certyfikacji Autoryzowany Przedstawiciel GOSSTANDARTU Rosji. Współpracujemy z GOSSANEPIDNADZOR Rosji, GOSSTROJ Rosji, GOSGORTECHNADZOR Rosji, Ministerstwem Zdrowia Rosji co uprawnia do prowadzenia certyfikacji zgodności z normami GOST-R wyrobów i usług w zakresie:
Certyfikacja GOST TR
Rosjaw Rosji certyfikacja

GOST   Aktualności gost
   

   Pytania i odpowiedzi - Certyfikacja
 
  • Czym jest Certyfikacja GOST-TR

  • Do czego jest potrzebna certyfikacji na terenie Unii Celnej?

  • Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna - czym się różni

  • Jestem producentem mebli biurowych, mamy odbiorcow w Rosji. Czy jest konieczna Certyfikacja na terenie Unii Celnej?
  • Jakie kroki musimy podjąć żeby wykonać Certyfikacja i uzyskać Certyfikat GOST-TR

Więcej pytań - kliknij TU


 
  Treść aktualności
 
Grupa robocza zajmująca się przygotowaniami planu działań udoskonalających system normalizacji międzypaństwowej uznała, że racjonalnym rozwiązaniem będzie podzielenie na etapy procesu reformowania struktury Międzypaństwowej Rady Normalizacyjnej. Tę decyzję podjęto podczas drugiego posiedzenia grupy roboczej Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji oraz państw-członków Wspólnoty Niepodległych Państw, które miało miejsce w Mińsku w dniach 27-28 marca bieżącego roku. Pierwszy etap reformowania struktury Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji będzie polegał na otworzeniu nowych Biur Normalizacyjnych. Ta potrzeba wynika z istotnego wzrostu zakresu działalności związanej z normalizacją międzypaństwową. W ramach debaty na temat reformowania struktury Rady uczestnicy grupy roboczej rozpatrzyli propozycje Standardu Państwowego Kazachstanu i Standardu Państwowego Białorusi dotyczące konieczności rozgraniczenia funkcji organizacyjnych i realizacyjnych w polityce technicznej Rady. Na posiedzeniu nie obyło się bez omówienia współczesnych technologii internetowych. W szczególności, uczestnicy wydarzenia uznali, że dobrym pomysłem będzie utworzenie na stronie internetowej Rady portalu, będącego polem działania komitetów technicznych. Zdaniem uczestników posiedzenia, istnienie takiego portalu polepszy współpracę państwowych organów normalizacyjnych, Biur Normalizacyjnych działających przy Radzie oraz międzypaństwowych komitetów technicznych. Podczas tworzenia portalu planowane jest wykorzystanie doświadczenia Agencji Federalnej ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji, zdobyte podczas pracy z krajowymi komitetami technicznymi. Sformułowane na drugim posiedzeniu propozycje reformowania systemu normalizacji międzynarodowej będą przedłożone krajowym organom normalizacyjnym. Następnie zostaną one przedstawione podczas 45. posiedzenia Naukowo-technicznej Komisji Normalizacyjnej działającej przy Radzie.
 
 
 

 
  Certyfikacja GOST-TR
strona główna | certyfikacja w Rosji | Certyfikaty Unii Celnej | o nas
Copyright © 2012 gost tr